Vissza
 
Általános szerződési feltételek
 

Általános szerződési feltételek - ÁSzF

Általános tájékoztatás, feltételek a házhozszállított étel / ital rendelése esetén

Az Office Lounge Szoc. Szöv.. (cím: 1117 Budapest, Alíz u. 4.adószám: 25942321-2-43, cégjegyzékszám:01-02-054433) által működtetett Ciao Mamma Ristorante keretein belül üzemeltetett https://ciaomamma.emenu.hu weboldal és azon beüli ételrendelő webáruház,  a továbbiakban: https://ciaomamma.emenu.hu az Office Lounge Szoc. Szöv. társaság interneten elérhető étel és itallapja.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében távollévők közötti szerződés jön létre, a Biscayne Kft. és a rendelést leadó magánszemély, vagy cég – továbbiakban Megrendelő – között.
A vásárlási szerződés az Office Lounge Szoc. Szöv..-tel írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

Felek

A szerződés az Office Lounge Szoc. Szöv.. (cím: 1117 Budapest, Alíz u. 4, Adószám: 25942321-2-43), estében mint Eladó, és a Megrendelő, esetében mint Vevő között jön létre.
Az Office Lounge Szoc. Szöv.. felelősséget kizárólag a http://lagunapizza.emenu.hu weboldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért vállal.

A vásárló a https://lagunapizza.emenu.hu weboldalon elérhető online adatlapok kitöltésével adja meg étel rendelési adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és az Office Lounge Szoc. Szöv. ezeknek megfelelően teljesíti az étel / ital rendelést és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. Office Lounge Szoc. Szöv. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult figyelmen kívül hagyni.

A https://ciaomamma.emenu.hu webáruházban, az étel / ital felsorolásban és az ételek / italok adatlapján feltüntetett árak az adott étel / ital végső, ÁFA – val növelt fogyasztói ára, amely már tartalmazza a csomagolás díját is.

A házhozszállítás szolgáltatásának étel / ital rendelése esetén a szolgáltatás költségeit a vásárlási ár és a megadott szállítási cím távolsága az Office Lounge Szoc. Szöv.elephelyétől és konyhájától kiszámítva adja meg.

A szállítási díj a rendelés leadással egyidejűleg kerül kiszámításra.

A mindenkori szállítási feltételek és díjak a https://lagunapizza.emenu.hu/onlinerendeles menüpontjában található. A feltüntetett árak érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.

Amennyiben a Megrendelő étel / ital rendelést ad le egy ételre / italra, úgy az Office Lounge Szoc. Szöv. kötelezi magát, hogy a kiválasztott ételt / italt az étel / ital rendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek.

Ezt az árat az étel / ital rendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 

A https://ciaomamma.emenu.hu webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház https://ciaomamma.emenu.hu onlinerendeles menüpontjában olvashatók.

Office Lounge Szoc. Szöv. vállalja, hogy a fent jelzett weboldalakon leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

 

Megrendelő kijelenti, hogy a weboldalak és dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az étel / ital rendelés leadása részéről kötelező érvényű vásárlási szándéknak minősül, melyhez kötve van.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Office Lounge Szoc. Szöv.. részére.

Ha a Megrendelő a szerződés szerint szállított Ételt/ Italt bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles az Office Lounge Szoc. Szöv. ezzel kapcsolatban felmerült kárát (az elkészített étel(ek) árát, a kiszállítás költségét, stb.) megtéríteni.

 

A szerződés hatálya

Jelen szerződés az étel / ital rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és az étel / ital rendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A https://ciaomamma.emenu.hu webáruházban leadott étel / ital rendelésről a megrendelő postafiókjába a rendszer által automatikusan küldött üzenetet, másolatot kap.

Az étel / ital rendelés visszaigazolását ügyfélszolgálatunk az étel / ital rendelés leadását követően haladéktalanul igazolja vissza. Az esetleges műszaki hibák (pl. internet, hálózatok stb.) kiküszöbölése miatt a vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.

Amennyiben az étel / ital rendelést 2 órán belül a https://ciaomamma.emenu.hu nem igazolja vissza, úgy a vásárló az étel / ital rendelési kötöttsége alól mentesül.

Az elállás / lemondás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) nek megfelelően romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így az elállás joga nem értelmezhető.

A Panaszkezelés módja összhangban a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól-nak megfelelően

 

- Fogyasztói kifogások megtételének helye:

E-mailben: ristorante@ciaomamma.hu email címen.

A vásárló kifogását emailben teheti meg.

A kifogásról jegyzőkönyvet készítünk, amelyet emailben visszaküldünk.

Amennyiben a vásárló igényének teljesíthetőségéről a kötelezett annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

Békéltető Testület, Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az eladó székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapesti Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas U. 19 Ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas u. 19

Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 III/310 Telefonszáma: 06 (1) 488 2131

Fax száma: 06 (1) 488 2186

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu